Waarnemingen

Het actuele verloop van de activiteit van de zon. Dit overzicht wordt maandelijks bijgewerkt.

De dunne zwarte lijn stelt het zonnevlekken-Wolfgetal voor. De weergegeven waarde is een gemiddelde van een maand waarnemingen (indien mogelijk dagelijks). De dikke zwarte lijn geeft het voortschrijdend gemiddelde weer. Dit wordt als volgt berekend: het gemiddelde van de voorafgaande zes maanden, de maand zelf en de volgende zes maanden.

De dunne donkerblauwe lijn geeft de waarde van het zonnevlekkengetal van het centrale deel van de zon weer. De dikke donkerblauwe lijn is de vereffende waarde daarvan.

De dunne rode lijn geeft het protuberansengetal weer. Het maandgemiddelde wordt samengesteld uit de, voor zover mogelijk, dagelijkse waarnemingen. De dikke lijn geeft het voortschrijdende gemiddelde weer, zoals dat ook bij de zonnevlekken berekend wordt.

De groene lijn is het maandgemiddelde van aardmagnetische variaties. De dikke lijn is een voortschrijdend gemiddelde berekend op dezelfde manier als bij de zonnevlekken en de protuberansen.

Hieronder staat het volledig overzicht van de tellingen en metingen van magnetisme. zonnevlekken en protuberansen. Het "gat" in de waarnemingen van '81 tot '89 wordt veroorzaakt omdat er in die periode te weinig waarnemingen beschikbaar zijn om een betrouwbaar diagram te produceren.

overzichtsfoto van de zon op 4 september 2017 om 10:59 UT

75 mm Polarex primair; objectief zonnefilter
Canon 80D; f/16, 1/20 s; ISO 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blauwwitte lichtende nachtwolken en het laatste licht van de oranje schemering (21 juni 2019 om ca. 23 uur)