links naar andere sites

omschrijving

organisatie

omschrijving

astronomische vereniging Wega in Tilburg

werkgroep zon van de KNVWS
Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie

JongerenWerkGroep voor sterrenkunde
Poollicht informatie en actuele
K-waarden en het gemiddelde van diverse Simple Aurora Monitoren (SAMs)
 

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde.
Simple Aurora Monitor Duitsland

ruimteweer
astrolab Iris in Ieper
project- en volkssterrenwachten AstroLAB/IRIS

sidc logo


Solar Influences Data analysis Center
Polarlightcenter in Noorwegen (Lofoten) Site van Rob Stammes en Threes.