eclips 29 maart 2006 in Kumk÷y Turkije

 

 

Ellemarie en ik vertrokken zaterdagochtend 25 maart 2006 in alle vroegte met het vliegtuig richting Kumkoy (vlakbij Side) in Turkije.  In het hotel Xanthe Resort hadden we ons onderkomen. Het doel was de zonsverduistering die daar nagenoeg recht overheen komt. De verduistering vond plaats op woensdag 29 maart. Het was een geweldig en onvergetelijk verschijnsel aan een prachtige heldere hemel.

ervaringen en waarnemingen

De eclips was overweldigend. Het prachtige weer werkte mee. De cirrusbewolking die langzaamaan ontstond bleef ver genoeg van de verduisterde zon. De sereen witte corona zette de omgeving in een apart licht. Ellemarie heeft Guigelheil (kleine oranje bloempje) gefotografeerd. De eerste opname werd voor de verduistering gemaakt, de tweede kort na de eclips. Het bloempje is na de clips nog niet helemaal geopend.

foto's

Onderstaande foto's werden gemaakt met een 500 mm f/8 spiegeltelelens van Russische makelij op een Canon 350D. De camera is ingesteld op 200 ASA. De opname met de corona is 1/4 s belicht. De diamantring is 1/250 s belicht.

de metingen

Voor, tijdens en na de verduistering zijn metingen uitgevoerd. Iedere seconde werden licht- en temperatuurmetingen uitgevoerd. Dit leidde tot meer dan 96000 metingen.

De betekenis van de kleuren is als volgt:
- roze: temperatuur
- zwart: witlicht
- rood: rood licht
- groen: groen licht
- blauw: blauw licht

Wanneer de metingen rond de totaliteit uitvergroot worden wordt het volgende plaatje verkregen:

In de volgende grafiek zijn de waarden voor de temperatuur weergegeven. De absis geeft de meetnummers weer.
De grafieken voor rood, groen en blauw zijn als volgt verkregen: de waarden van de 3 kleuren zijn opgeteld. Iedere kleur is weergegeven als verhoudingsgetal tot de totale waarde.

.

In het onderstaande diagram is ingezoomd rond de totaliteit (linkse ordinaat is voor de temperatuur; de rechtse ordinaat is voor de verhoudingsgetallen):

Hieronder het diagram van de vlf-ontvanger (23,4 kHz). Het omcirkelde gedeelte speelde zich af tijdens de verduistering.