startpagina

inleiding

Observatorium de Tiendesprong is het privÚ astronomisch observatorium van Ton Spaninks. Ik hou me vooral bezig met het waarnemen van de zon: zonnevlekken, protuberansen, het aardmagnetisch veld en de spiegelende eigenschappen van de ionosfeer. Daarnaast worden op regelmatige basis waarnemingen aan de nachtelijke hemel verricht en worden activiteiten georganiseerd voor het ge´nteresseerde publiek, zoals de jaarlijks terugkerende nationale sterrenkijkavond, de zonnekijkmiddag en cursussen. Ook bezoek van kleine gezelschappen is mogelijk.

Daarnaast heb ik nog enkele activiteiten waarmee ik me enthousiast bezig hou:

het observatorium

De sterrenwacht is gevestigd in Tilburg (in het Zuiden van Nederland). In een tuin in een woonwijk staat een stenen gebouw met daarop een 3 meter koepel. In de koepel staat een 127 mm Polarex (Unitron) refractor. Met dit instrument kan de hemel bestudeerd worden met vergrotingen tussen 38 en 333 maal. Aan dit instrument zijn vele uitbreidingen te koppelen zoals uit de andere webpagina's mag blijken.

de naam "Tiendesprong"

De term Tiendesprong komt uit het boekje wij in heelal....een heelal in ons van Kees Boeke. In dit boekwerkje probeert Boeke kinderen duidelijk te maken hoe groot het heelal is. Uitgangspunt is een kind dat met een poes op de arm op een stoel zit midden op het schoolplein. Dit kind wordt getekend. De volgende tekening die de kinderen maken, wordt vanaf een 10 maal grotere afstand gemaakt. Deze sprong van 10 maal verder weg wordt steeds herhaald en wordt een tiendesprong genoemd. Op deze manier krimp het uitgangspunt in ieder volgende tekening en wordt de grotere structuur van heelal zichtbaar.
Zijn idee is veelvuldig gekopieerd en opnieuw verwerkt in boeken en animaties met de namen: Cosmic Zoom, Powers of Ten en Machten van Tien.
Sterrenwacht de Tiendesprong wil een venster op het heelal zijn voor mijzelf en  ge´nteresseerden. Middels de beschikbare optische instrumenten zijn 2Ż tiendesprongen in het heelal mogelijk.