Polarex

Polarex was tot halverwege de jaren tachtig een merk dat in de BeNeLux verkocht werd. In andere gebieden van de wereld werd het onder de naam Unitron op de markt gebracht. De telescoop van de Tiendesprong is er één van het merk Polarex. Het model stamt uit 1953. Gekocht in 1968 door de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft de kijker tot ca. 1991 dienst gedaan als telescoop voor studenten. In 1992 is de telescoop in bezit van de Tiendesprong gekomen. Hieronder enkele kopieën uit de folders over deze telescoop. Het betreft het model 136 (127 mm/5 inch f16)met een elektrisch aangedreven equatoriale montering. Voor zover bekend is dit model een curiositeit; in Europa schijnen er slechts 3 van te zijn.

Op dit instrument zijn nog andere instrumenten gemonteerd:

* 75 mm f16 Polarex refractor. Dit instrument wordt veel gebruikt als telecoop om zonnevlekken te tellen in combinatie met het Herschel-prisma. De 75 mm wordt ook vaak gebruikt als H-alfa-telescoop; daartoe wordt een 50 mm Lunt filter voor de lens gemonteerd en het bijbehorende prisma. Met deze telescoop worden de H-alfa waarnememingen uitgevoerd.
* 80 mm Lunt H-alfa-telescoop met pressure tuner. Dit instrument vervangt sinds april 2019 de protuberansentelescoop.